June 2022

ทะเลสาบของมินนิโซตามีออกซิเจนน้อย

ทะเลสาบของมินนิโซตามีออกซิเจนน้อย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะกำลังก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อปริมาณปลาในท้องถิ่น โดย KAITLIN SULLIVAN/NEXUS MEDIA NEWS | เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2564 18:00 น สิ่งแวดล้อม สัตว์...

Continue reading...

บางสิ่งทำให้เมฆของดาวศุกร์มีความเป็นกรดน้อยลง

บางสิ่งทำให้เมฆของดาวศุกร์มีความเป็นกรดน้อยลง

สิ่งมีชีวิตสามารถอธิบายเคมีบรรยากาศที่ผิดปกติบนดาวศุกร์ได้หรือไม่? โดย NIKITA AMIR | เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2564 20:00 น ศาสตร์ ช่องว่าง ดาวเคราะห์วีนัส มาตราส่วน...

Continue reading...

17 ภาพนับถอยหลังสู่การเปิดตัวกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์

17 ภาพนับถอยหลังสู่การเปิดตัวกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์

เป็นการเดินทางที่ยาวนาน และกล้องโทรทรรศน์ก็ยังไม่ออกจากโลกด้วยซ้ำ โดย PURBITA SAHA | เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2564 10:30 น. ช่องว่างศาสตร์ เทคโนโลยี กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์...

Continue reading...